Privacy Policy

Privacy Policy

Diesel Equipment Trading B.V. (“DET”) neemt uw privacy serieus en zal informatie over u, als gebruiker van de diensten van DET op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door ons gevoerde beleid ten aanzien van Privacy en beveiliging. We raden u aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

Wie is Diesel Equipment Trading B.V.?

DET is een besloten vennootschap, gevestigd op Bijsterhuizen 22-09, 6604 LC te Wijchen. KVK nummer 10032038. DET heeft als voornaamste doel het verkopen, produceren/assembleren, service en onderhoud van dieselmotoren voor de industrie. DET werkt samen met derde partijen zoals installateurs, onderaannemers, onderhoudsbedrijven, transporteurs, verzekeraars, leveranciers enz. Met hen heeft DET afspraken om de dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Welke informatie wordt door DET verzameld en verwerkt?

Graag maken wij u er op attent dat wij de (persoons)gegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Website, app en/of webshop:

Onze digitale portalen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers/gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker/gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@det-engines.com. Wij verwijderen dan  deze informatie.

DET gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

DET verzamelt (persoons)gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht met voorbeelden van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Overige (persoons)gegevens

Doel van het verzamelen van de gegevens?

Het verwerken van de (persoons)gegevens wordt gedaan ten behoeven van de uitvoering van de volgende zaken:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Overige doelen

DET verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gebruik door derden?

DET verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Ook maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Het is mogelijk dat op de verwerking door derden een ander privacy statement van toepassing is. Wij raden u aan het privacy statement van een derde te raadplegen. Ten slotte kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en /of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

Hoe lang bewaart DET uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Tenzij DET verplicht is om op grond van wetgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart DET uw persoonsgegevens voor de duur van de overeenkomst en zolang lopende zaken nog moeten worden afgehandeld. Hierna zal DET deze gegevens verwijderen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan andere landen?

DET geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen, mits er een overheidsinstelling voor bijvoorbeeld een verkeersovertreding uw gegevens opvraagt.

Recht op inzage en verwijdering?

U kunt uw gegevens te allen tijde bij DET opvragen of DET verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres info@det-engines.com. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat DET  wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat DET deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het zo kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DET wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers….

Beveiliging?

DET hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@det-engines.com

Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd door DET. De  meest actuele en geldende versie is beschikbaar op onze website www.det-engines.com.

Klachten of vragen?

Indien u klachten of vragen heeft kunt u altijd contact opnemen via info@det-engines.com of telefonisch via 024-34 34 250.

× Hoe kan ik je helpen?